T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Pursaklar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Pursaklar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hasta Hakları

Güncelleme Tarihi: 17/06/2020

1. Hizmetten genel olarak faydalanma;
Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma ırk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.
2. Bilgi alma hakkı:
Hastanın her türlü sağlık hizmetinin ve imkânının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve ya yazılı olarak isteme hakkı vardır.
3. Sağlık kuruluşunu ve personelini seçme ve değiştirme hakkı:
Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek ve ya vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.
4. Mahremiyet hakkı:
Hastanın gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti alma hakkı vardır.
5. Güvenlik hakkı:
Hastanın sağlık hizmetini güvenli bir ortamda alma hakkı vardır.
6. Tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı:
Hastaların tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır
7. Dini vecibeleri yerine getirebilme hakkı:
Hastanın sağlık tesisinin imkânları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.
8. İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık ve rahatlık görme hakkı:

Hastanın saygı, itina ve ihtimam gösterilerek güler yüzlü, nazik ve şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici diğer etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.
9. Ziyaretçi kabul etme ve refakatçi bulundurma hakkı:
Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın sağlık tesisinin imkânları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurma hakkı vardır.
10. Müracaat, şikâyet ve dava hakkı:
Hastanın haklarının ihlali halinde mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkı vardır.